Napište nám
na WhatsApp

Přihláška

Po vyplnění a odeslání tohoto formuláře Vás zkontaktujeme a pošleme vyplněnou přihlášku. Následně s Vámi probereme postup, jak nám bude podepsaná přihláška doručena, variant je hned několik.

Jméno

Příjmení

Datum narození (den / měsíc / rok)
Adresa trvalého bydliště

Emailová adresa

Telefonní číslo
Klub (nevyplňujte, pokud nemáte angažmá)

Odesláním přihlášky hráč potvrzuje, že se seznámil se stanovami České asociace fotbalových hráčů, z.s., souhlasí s nimi a má zájem stát se členem ČAFH. Zaručuje se, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. V souvislosti se svým členstvím se hráč dále zavazuje ke každoročnímu uhrazení členských poplatků ve výši 500,- Kč ročně.

Česká asociace fotbalových hráčů postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a v souladu s vnitrostátními právními předpisy.